Tag Archives: vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn

Xử lý khi không có hóa đơn vận chuyển đi Hải Dương

Khi chuyển hàng từ Hà Nội đi Hải Dương nếu không có hóa đơn chứng từ cần thiết, bạn có thể bị phạt tiền theo quy định của nhà nước. Đối với trường hợp chuyển hàng từ Hà Nội đi Hải Dương vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai có từ hai tình tiết giảm […]

0929.902.902