Tag Archives: thanh toán quốc tế

Những lợi ích và rủi ro khi chọn phương thức thanh toán Quốc Tế

Các hình thức thanh toán quốc tế mà bạn cần biết?

Trong hoạt động mua bán hàng, vận chuyển hàng hóa quốc tế, thu chi tiền hàng là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bán (xuất khẩu). Vì vậy, khi đàm phán về phương thức thanh toán quốc tế, các bên đều nỗ lực thỏa thuận điều kiện […]

0929.902.902