Tag Archives: điều kiện dap

Điều kiện DAP là gì? Những điểm cần lưu ý trong điều kiện DAP?

Điều kiện DAP

Trong những năm đầu, của nền kinh tế hội nhập trên toàn Thế Giới, phòng thương mại Quốc Tế đã đưa ra một bộ quy tắc chung gọi là Incoterms để thỏa thuận về địa điểm giao hàng, về điểm chuyển giao rủi ro và trách nhiệm vận chuyển hàng hoá.   Hôm nay, quý khách […]

0929.902.902