Tham khảo hợp đồng vận chuyển hàng đi Quảng Ngãi

Bạn muốn vận chuyển hàng đi Quảng Ngãi nhưng không rõ hợp đồng gồm những gì khiến bạn còn khá băn khoăn. Bài viết hôm nay, công ty dịch vụ vận tải chất lượng cao Mai Transport sẽ giới thiệu cho bạn mẫu hợp đồng vận chuyển cơ bản, để tham khảo. Tuy nhiên, để rõ hơn, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Mai Transport để được giải đáp nhé!

Tham khảo hợp đồng vận chuyển hàng đi Quảng Ngãi

Công ty Vận tải Mai Transport –  ĐT: 098 4645 397 – 090 2426 139

MẪU HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG ĐI QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———————————

HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG HÓA

Số……./HĐGG

 

Căn cứ vào quy định cả Bộ luật Dân sự

Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại địa điểm…………………..

Chúng tôi gồm có:

I. BÊN GỬI TÀI SẢN (Bên A)

-Tên chủ hàng:…………………………………………………….

-Số điện thoại:……………………………………………………..

-Địa chỉ:……………………………………………………………

II. BÊN GIỮ TÀI SẢN (Bên B)

-Tên chủ kho bãi:…………………………………………………..

-Số điện thoại:……………………………………………………….

-Địa chỉ:……………………………………………………………..

Hai bên thỏa thuận bàn bạc cùng thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1: Đối tượng gửi, giữ

-Tên tài sản, hàng hóa:…………………………………………………

-Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ.

+……………………………………………………………….

+………………………………………………………………..

+………………………………………………………………….

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

-Giá cả: (Theo quy định của Nhà nước, nếu khoản có thì hai bên tự thỏa thuận).

+Loại hàng thứ nhất…. đồng/ tháng

+Loại hàng thứ hai….. đồng/tháng

+…

-Phương thức thanh toán: (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, thời hạn trả…)

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

-Thông báo các đặc tính của vật gửi, nếu cần thiết.

-Trả thù lao khi lấy lại vật gửi

-Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã gửi.

-Chịu phạt… % do chậm nhận lại tài sản đã gửi theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 4: Nghĩa vụ của bên B (bên giữ tài sản)

-Bảo quản cẩn thận vật gửi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo quản.

-Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gửi giữ, trừ các trường hợp bất khả kháng.

-Bồi thường thiệt hại nếu xảy ra mất mát, hư hỏng vật gửi giữ.

Điều 5: Giải quyết các tranh chấp

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cự giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản ghi rõ nội dung thương lượng).

Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì nộp đơn đến Tòa án… để giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…. Đến này…

Hợp đồng này được lập thành…. Bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ… bản.

 

Đại diện bên A                                                                          Đại diện bên B

Chức vụ                                                                                       Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0929902902